Vi på Arel-Data kan hjälpa dig med löpande redovisning, löner, deklarationer och bokslut.

Löpande redovisning
Du samlar ihop allt material till oss varje månad (eller en gång i kvartalet eller tom en gång om året beroende på hur du vill ha det) och vi tar hand om allting. Vi bokför allt material och skickar rapporter så du kan följa bolagets resultat på ett smidigt sett.


Vi kan även sköta hela ekonomihanteringen som innefattar
-    Posthantering
-    Scanning av leverantörsfakturor som attesteras digitalt av er
-    Fakturering
-    Utbetalningar
-    Annan övrig post distribueras till rätt personer


Vi är flexibla och kan bistå med den hjälp ni behöver. Fråga gärna om era specifika önskemål så kan vi det mesta.

 

Skattedeklaration
Skattedeklaration utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi ser till att den blir rätt ifylld. Med fullmakt lämnar vi skattedeklarationen elektroniskt och ser till att betalning sker i rätt tid.


Löneredovisning
Vi sköter även lönehantering och det enda ni behöver göra är att skicka in löneunderlag så ser vi till att era anställda får lönespecifikationer och kan även sköta utbetalning av dessa om ni så önskar. Efter årsslut skickar vi ut kontrolluppgifter till de anställda och till Skatteverket.
Traktamenten, kostförmån, bilförmån, skattepliktiga bilersättningar - listan kan göras lång. Vi kan regelsystemet och ser till att utbetalningarna blir riktiga.
Arbetsgivaravgifter och innehållna skatter ska beräknas och inbetalas. Reglerna blir allt mer komplicerade med olika procentsatser beroende på de anställdas ålder eller var man driver sitt företag.
 

Bokslut
Vi utför även bokslutsarbeten och där sammanställs allt som hänt under året och vi upprättar en årsredovisning. Ifall ni behöver en revisor har Arel-Data goda kontakter med revisionsbyråer och sköter all dialog med revisorn. Efter bokslutet och årsredovisningen är klar ordnar vi inkomstdeklarationen.
Oavsett om företaget är ett AB eller annan företagsform skall varje år avslutas med ett bokslut. Olika regler finns för olika företagsformer och storlek på företag. Vi ser till att årsbokslutet upprättas efter gällande redovisningsnormer

 
Postadress:
Arel-Data AB
Box 1148
171 23 Solna
Besöksadress:
Ågatan 12B
172 62 Sundbyberg
  Kontakt:
Telefon: 08-470 24 00
Fax: 08-470 24 24
Epost: info@areldata.se
Orgnr: 5561672402